Társaságunk folyóiratában, a “ Beszédgyógyítás”-ban megjelent közlemények


Fül-orr-gégészet, Foniátria

Balatoni Zsuzsa, Gósy Mária, Horváth Emília: A gége nélküli beszéd vizsgálata spectrographiaval 1996/1-2

Balász Boglárka: A fül-orr-gégészet és a foniátria határterületeiről 1991/1

Balázs Boglárka: Hangképzési zavarok idős korban 1993/1

Balázs Boglárka, Gósy Mária: Hangazonosítás és hangdifferenciálás adenotomia előtt és után 1994/2

Balázs Boglárka, Gósy Mária: Különböző típusú nagyothallók beszédmegértésének vizsgálata 1996/1-2

Balázs Boglárka: Hangterápia nyaki mútétek után 1997/2-3

Balázs Boglárka, Gósy Mária, Szabó Iván, Dobi Imréné: Időskori beszédmegértési zavar: halláscsökkenés vagy agyi dysfunkció? 2000/3

B. Kovács Judit: Gastrooesophagealiis refluxbetegség gyermekkorban 2000/1-2

Élő János, Horváth Emília: Szájüregi, garat és gégetumorok műtéti rekonstrukciós lehetőségei, posztoperatív nyelési funkció 2000/3

Folyovich András, Pataki László, Vastagh Ildikó, Csűri Mária, Pataki Klára: Új lehetőségek a neurológiai betegek beszédrehabilitációjában: számítógépes beszédszintézis 1995/1-2

Frint Tibor: Foglalkozás és hangképzés - szervi ártalom 1991/1

Frint Tibor: A foniátria és logopédia fejlődésének szükségessége, helye a fül-orr-gége-gyógyászatban 1993/2-3

Frint Tibor: Gégeműtétek után végzett hanggyakorlatok szükségessége 1996/1-2

Halász Gyöngyi, Sáfrán Antal: Beszámoló a szombathelyi ÉLGÉNÉ (Élet gége nélkül) Klub működéséről 2000/3

Hirschberg Jenő: Oropharyngealis dysphagia csecsemő és gyermekkorban. Szopási, nyelési zavarok ajakhasadék, szájpadhasadék és szájpad-elégtelenség esetén 2000/1-2

Horváth Emí1ia, Forgács András, Élő János: Intraoesophagealiis nyomásmérés nyelőcsőbeszédet tanuló laryngectomizált betegeken 1994/1

Horváth Emília, Élő János: Hangreedukáció vertikális részleges gégeeltávolítás után 1995/1-2

Horváth Emília: Beszédrehabilitáció csökkentett illetve kiterjesztett radikalitású gége és garat műtétek után 1997/2-3

Horváth Emília, Zámbó Orsolya: VOX-AID, a gégeműtétek utáni kommunikáció új lehetősége 1998/3

Horváth Emília, Élő János: Táplálkozási és táplálási rehabilitáció fej-nyaki tumorok műtéte után 2000/1-2

Horváth Szabolcs: Új megfigyelés? A beszédizmok részvétele Lyme Borelliosisban 1996/1-2

Horváth Szabolcs-Pataki László: Kommunikációs zavarok neurológiai megközelítése néhány statisztikai adat kapcsán 1997/1

Horváth Szabolcs: A nyelés zavarainak neurológiai megközelítése 2000/1-2

Katona Gábor: A csecsemőkori nagyothallásról 1990/ próbaszám

Mészáros Krisztina, Kovács László: Hormonhatások szerepe a hangképzési zavarok etiológiájában 1999/1-2

Mészáros Krisztina: Központi idegrendszeri nyelészavarok terápiája 2000/1-2

Pap Uzonka, Lampé István: Alapfrekvencia és intenzitásváltozás percepciós nagyothalló gyermekek beszédében 1992/1

Pap Uzonka, Répássy Gábor: Hangteljesítmény a gége részleges eltávolítása után 1995/1-2

Pataki László: A garatszűkítő műtét indikációjáról 1990/1

Pataki László: A garatszűkítő műtét indikációja - sebészi, logopédiai, pszichológiai és foniátriai megfontolások 1992/2-3

Pataki László: A diszfónia 1994/2

Pataki László: A nyelés gyermekgyógyászati vonatkozásai 2000/1-2

Pataki László: Kísérlet a garatszűkítő műtét eredményességének előrejelzése 2000/3

Ribári Ottó: Cochlearis implantáció 1992/2-3

Sólyom Olympia: A Wallenberg szindróma vonatkozásai egy eset kapcsán 1997/2-3

Stepper Magdolna: Cerebrovascularisan károsodott afáziások szemiobjektív hallásvizsgálata 1990/1

Stepper Magdolna: A beszédfolyamatosság központi idegrendszeri eredetű zavarai 1992/1

Stepper Magdolna, Csiszér Előd: A dysatrhriák funkcionális vizsgálata ultrahanggal 1993/2-3

Stepper Magdolna: Nyaki sérülések 1998/3

Stepper Magdolna, Szántó Ágnes: Szekretoros otitisz media és a rhinitisz allergica 1998/3

Stepper Magdolna: Allergia és rekedtség 1999/1-2

Stepper Magdolna: Az evés - ivás tartja egyben a testet és a lelket 2000/1-2

Stepper Magdolna: A nyelés élettani folyamata 2000/1-2

Stepper Magdolna: A nyelés vizsgálata 2000/1-2

Nyelvészet

Balázs Boglárka, Gósy Mária: Különböző típusú nagyothallók beszédmegértésének vizsgálata 1996/1-2

Fehérné Kovács Zsuzsanna: Kommunikáció - nyelv - beszéd - logopédia 1990/1

Gósy Mária: Javaslatok a beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztéséhez 1991/1

Hegyi Ágnes: Miért kognitív a kognitív nyelvi terápia 1998/3

Kassai Ilona: A XII. fonetikai Világkongresszusról 1992/1

Kassai Ilona: A kommunikáció sikerességére nevelés egy felnőtt társadalomban 1994/2

Kassai Ilona: Akusztikai jelfeldolgozás és nyelvelsajátítás kapcsolatáról 1997/2-3

Kassai Ilona: Nagycsoportos óvodások szótagolási technikái 1998/1

Kassai Ilona: Vekerdi Iréne tanulmánya elé 1998/2

Kassai Ilona: A beszédhallás szerepe a kommunikációban 1998/2

Kautny Ilona: Nyelvészeti modellen alapuló beszédszintézis a többszörösen fogyatékos gyermekek kommunikációját segítő BLISSVOX rendszerben 1999/1-2

Kovács Györgyi: A spontán mondatalkotás vizsgálata az Engen teszttel 1993/1

Laczkó Mária: Tapasztalatok óvodás gyerekek beszédkészségéről átlagos populációban 1990/ próbaszám

Subosits István: Egy tudós nyelvész a beszéd hibáiról. (Ötven éve hunyt el Balassa József) 1994/3-4

Subosits István: Drogfogyasztás és beszédteljesítmény 1998/1

Szépe Judit: Hogyan hallanak félre szavakat afáziás betegek 1998/1

Vekerdi Iréne: Nyelvi játékok az óvodában

Vicsi Klára, Farkas Attila, Vassné Kovács Emőke, Keresztesi Éva: Beszédkorrektor 1993/2-3

Logopédia

Adorján Katalin: Írásmozgások elemzése 1990/1

Adorján Katalin: A dysgraphia tünetei 1993/1

Alkonyi Mária, Rosta Katalin: Számlálni kezdek 1994/3-4

Baharevné Nádudvari Katalin: Afáziás betegeink rehabiliitációját segítő számítógépes programok

1995/1-2

Baharevné Nádudvari Katalin: A teammunka jelentősége a kórházi logopédiai munkában aphasiás betegek kezelésénél 1997/2-3

Balás Eszter: Dadogásterápiás Világkonferencia Münchenben 1994/2

Balás Eszter: Közlések a dadogásban - a dadogás hírértéke 1997/2-3

Balogh Emília: Az időskori dysarthria kezelése hanggyakorlatokkal 2000/3

Bittera Tiborné: A hottentotta beszéd 1993/2-3

Bittera Tiborné: A kommunikáció fejlesztésének időszerűsége 1997/2-3

Buday József: A dadogás öröklődése 1993/2-3

Csabay Katalin: Gondolatok a logopédiai óvodák működéséről 1994/3-4

Damó Eszter: Dyslexia veszélyeztetett gyerekek nyomonkövető vizsgálatairól 1992/2-3

Damó Eszter: A fonológiai tudatosság szerepe az olvasástanulásban: feltétel vagy követelmény? 1998/3

Debreceni Judit: Állami óvodás és magánóvodás gyerekek nyelvi fejlettségének összehasolító vizsgálata 1992/2-3

Dékány Judit, Juhász Ágnes: A pedagógus és a szülő szerepe a diszkalkulia veszélyeztetettség felismerésében 1999/1-2

Fehérné Kovács Zsuzsa: Gondolatok a svájci logopédusképzésről 1992/1

Fehérné Kovács Zsuzsa: Élettani dadogás - valódi dadogás 1994/1

Fehérné Kovács Zsuzsa: Nyelvi képességek és a tanulási zavar 1998/1

Gánóczy Andrea: A megkésett beszédfejlődés hátterének vizsgálata pszicholingvisztikai aspectusból 1999/1-2

Geréné Kovács Anna: Iskolaeéőkészítés az intanzív Óvodai csoportokban 1990/1

Hegyi Ágnes, Kálló Veronika: A Soros Alapítvány 1998/99 Afázia pályázati munkájában nyert tapasztalatok és javaslatok 1999/1-2

H. Mátis Zsuzsa : A mese utolsó évei 1997/2-3

Ifkovics Zoltánné, Palkovicsné Balázs Márta, Tabáné Daczi Judit, Varga Margit, Váczi Lászlóné: Az átlagostól eltérő fejlődésmenet gyermekek óvodai fejlesztése 1994/3-4

Kellner Jánosné: Beszámoló a Soros-Alapítvány Afázia Programjának keretén belül végzett logopédiai munkámról 2000/3

Kocsis Lászlóné Mező Gabriella: A természetes anyagok és technikák alkalmazásának helye a súlyos beszédhibás óvodások komplex anyanyelvi nevelésében 1994/3-4

Kopp Miklósné, Várhegyi Ágnes Veres Ágnes, Vajda Sándorné: Egy optimális megoldás 1994/3-4

Kopp Miklósné: Család - ritmus - kommunikáció 1994/3-4

Lajos Péter: A rituálinnovatív terápia hatékonyságának vizsgálata 1. rész 1993/1

Lajos Péter: A rituálinnovatív terápia hatékonyságának vizsgálata 2. rész 1993/2-3

Lajos Péter: A rítuálinnovatív terápiában (RIT) készült rajzok bemutatása, elemzése 1998/3

Lőrik József: A beszédhangok hallási megkülönböztetéséről 1992/1

Luthár Barbara: Beszédképtelen emberek kommunikációs lehetősége: a BLISS 1992/1

Majtánné Farkas Andrea: Egyenlő esélyt ( Sólyos beszédhibás gyermekek komplex nyelvi és kommunikációs fejlesztése) 1994/3-4

Müllerné Faludi Angéla: A pöszeség okairól 1990/ próbaszám

Müllerné Faludi Angéla: A pöszeség okairól 1990/próbaszám

Németh Julianna: Az individualpszichológia elveinek alkalmazása a beszédjavításban 1997/2-3

Nyírő Lajosné: A gyermekkori dysphonai kezeléséről 1993/2-3

Olajos Istvánné, Pap Uzonka, Lampé István: Dyslexia veszélyeztett gyermekek szűrése a DOTE Fül-orr-gégeklinikán 1997/1

Urbán Károlyné Varga Katalin: A zene - mint ősi nyelv - szerepe és lehetőségei a kommunikációban 1999/1-2

Pataki László, Balogh Emília, Gulyás Andrea: Pszichogén faktorok szerepe a gyermekkori funkcionális diszfónia kialakulásában 1998/3

Ranschburg Pál: Elmélkedés a gyógypedagógia jelenéről és jövőjéről 1994/1

Riegler Mária: A homogén gátlás jelentősége az olvasás tanításában 1992/2-3

Ringhoffer Jánosné: A tanítási zavar korai felismerése és terápiája 1994/3-4, 66-68.

Rosta Katalin: Lesz-e helyünk az oktatási rendszerben? 1990/1

Rosta Katalin: Kísérlet a tanulási zavarok megelőzését szolgáló készségfejlesztő eljárás kialakítására 1994/2

Rosta Katalin: Az Ayres terápia elméletétől a gyakorlatig 1994/3-4

Rosta Katalin: Logopédiai óvoda és/vagy logopédiai hálózat

1994/3-4

Rosta Katalin - Egri Katalin: Lesz-e helyünk az oktatási rendszerben?

1990/1

Rudas Zsuzsanna - S. Pintye Mária: Mozdul a szó.

1994/3-4

Sebestyén Szilvia, Riegler Mária: A gyermek neuropszichiátriai vizsgálata a fejlődési zavarok tekintetében 1998/1

Simonné Nagy Erzsébet: A dysarthia terápiája

1993/1

Subosits István: Szemantikai szempontok a beszédrehanilitációs eljárásokban 1991/1

Subosits István: Beszédjavítás és idegi automatizáció 1996/1-2

Szabó Éva: Redundanciahiány és dadogás 1995/1-2

Szabóné Koczur Erzsébet: IV. Országos Logopédiai Óvodai Találkozó 1994/3-4

Szalai Enikő - Gósy Mária: A zaj hatása a gyermeki hangképzésre 1993/2-3

Szalai Enikő: A szóaktivizálás ép és zavart folyamatai 1996/1-2

Szilágyi Katalin: A nyílt orrhangzósság vizsgálata - tapasztalatok egy új biofeedback műszer alkalmazásával kapcsolatban 1990/ próbaszám

Szőcsik Krisztina: A dyslexiások frusztrációs vizsgálata 1991/1

Szilágyi Katalin - Réti Csaba - Szabó Szilvia - Burján Judit - Horváth Emília: Tracheotomizált gyerekek beszédrehabilitációja 1992/2-3

Tóth Anikó: Nyelvi képességek összehasonlító vizsgálata különböző beszédállapotú nagycsoportos óvodások körében 1992/2-3

Vajda Sándorné: Tapasztalatok az iskolaelőkészítő csoport munkájáról 1994/3-4

Vajnai Tímea: család - ritmus - kommunikáció I. 1994/3-4

Ványi Ágnes , Schwalm DánielnéÉ Írd füllel 1997/2-3

Várhegyi Lászlóné: Tapasztalatok a VI. kerületi logopégiai csoropt működéséről 1994/3-4

Ványi Ágnes, Schwalm Dánielné: Írj füllel 1997/2-3

Vassné Kovács Emőke: A szófelismerés modelljére épülő dyslexiaosztályozás 1998/1

Vecsey Katalin: Kérdőív szülők részére gyermekük nyelvi fejlettségére vonatkozóan.

1991/1, 31-33.

Vecsey Katalin: Az ITPA (Pszicholinvisztikai képességek Illinois-i tesztje) 1992/2-3

Vecsey Katalin: Beszédtechnika-oktatási módszerem a Bates-College-ban (USA) 1999/1-2

Vékássy László: Dadogók manifeszt álmai 1996/1-2

Vékássy László: Kezelési eredményeink késői lemérése (“Dadogók komplex kezelése” módszerünk hatákonyságának vizsgálata) 1997/1

Vékássy László: A verbális áttevődés 1997/1

Vékássy László: Dadogó tudattartalmak 1998/1

Vékássy László: A dadogás tudatosulása. Színészi pályára készülők néhány lelki adata 1998/3

Vékássy László: A hang és az emberi tulajdonság 1999/1-2

Vékássy László: A dadogó hangja 1999/1-2

Vékássy László: Bűntudati anyagok (beszélgetések dadogók szüleivel) 2000/3

Veres Ágnes: Tapasztalatok a Fővárosi Beszédjavító Intézetben működő speciális logopédiai nagycsoport munkájáról. 1994/3-4

Zsoldos Márta: Szűrőeljárás óvodás korban a tanulási zavar lehetőségének vizsgálatára. 1994/3-4

Zsoldos Márta, Kováts Judit: Beszédhibás gyermekek vizsgálata a Meeting Street School Szűrőteszttel 1997/2-3

Könyvismertetés:

A csecsemő, gyermek és serdülőkori pszichikus zavarok diagnosztikája (DSMIIIR). Ford. Szakács Katalin Budapest: Tankönyvkiadó, 1990. (Palotás Gábor) 1991/1, 45-46

Az agykutatás eredményei. Tudomány 1992. november. (Palotás Gábor) 1993/1

Biegenzahn W.: Gyermekkori orofaciális diszfunkciók (Rehák Gizella, Vassné Kovács Emőke) 1998/1

Brenthal J.E., Bankson N.W.: Child Phonology: Characteristics, Assesment and Intervention with Special Populations (Vértes O. András)

Engl, Eva Maria - A. Kotten - I. Ohlendorf - E. Poser: gyakorlatok az afázia terápiájához. Ford.

Cseh Katalin. Budapest: Medicina, 1990. (Krasznárné Erdős Felícia) 1991/1

Faludy A and Faludy T.: És szertefoszlik a homály .. Egy dyslexiás kisfiú sikertörténete (Kisházi Gergely 1997/1

Frint Tibor: Hangrehabilitáció - hangterápia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. (Kovács Emőke) 1994/1

Gósy Mária: Óvónői beszédviselkedés. Budapest: Kátay Press, 1990. (Rosta Katalin) 1990/1

Gósy Mária: Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok - Tanulmánykötet. Budapest: Nikol GMK, 1996. (Szalai Enikő) 1996/1-2

Gósy Mária - Laczkó Mária: Varázsló, olvasási nehézségek felismerése, olvasásfejlesztés. (Buszlai Béláné) 1992/2-3

Horváth M. Szabolcs: Neurofoniátria. Budapest: AnimalMed Kft., 1996. (Pataki László) 1996/1-2

Klein, P.S. - Schwarz, A.A: Kézikönyv a szekvenciális emlékezet és figyelem fejlesztése. (Tordai Ágnes) 1994/3-4

Lengyel Endréné: Gyakorlóanyag afáziás betegeknél. Budapest: Medicina. (Stepper Magdolna) 1995/1-2

Looging Forward....Örömmel várni…., Útikalauz laryngectomizáltaknak. New York: Thierne Medical Publishers. (Balázs Boglárka) 1995/1-2

Póczos Zsuzsanna: Gyakorlatok az afázia otthoni gyógyításához. Budapest: Medicina. (Stepper Magdolna) 1995/1-2

Rehák Gizella, Vasné Kovács Emőke: Gyermekkori orofacialis diszfunkciók 1998/1

Réger Zita: Utak a nyelvhez - nyelviszocializáció, nyelvi hátrány. Budapest: Akadémiai Kiadó,

1990. 1990/próbaszám.

Roeser, R.J. - Downs, M.P. (szerk.): Auditory Disorders in Scholl Children. New York, 1995. (Katona Gábor) 1995/1-2

Rosta Katalin - Rudas Zsuzsa - Kisházi Gergely: Hüvelykujjam.... Budapest: Logopédiai Kiadó GMK, 1995. (Torda Ágnes) 1994/3-4

Rosta Katalin: Ez volnék én? (Torda Ágnes) 1994/3-4

Schlenck, C. - K.J. Schlenck - L- Springer: Die Behandlung des schweren Agrammatismus (=A súlyos agrammatizmus kezelése) (Reduzierte-Syntax-Therapie). Stuttgart - New York: Georg

Thierne Verlag, 1995. (Vértes O. András) 1994/3-4

Tesak J.: Einführung in die Aphasiologie ( Stepper Magdolna) 1998/3

Wendlandt, Wolfgang unter Mitarbeit von Lieselotte von der Hude...: Sprachstörungen im Kindesalter.

Materialien zur Früherkennung und Beratung. (=A gyermekkor beszédhibái. Anyag a korai felismeréshez és a tanácsadáshoz). Stuttgard - New York: Georg Thieme Verlag, 1995. (Vértes O. András) 1995/1-2

Közélet

A MFFLT és a MAGYE levele a művelődési Miniszterhez 1990/1

Állásfoglalás a logopédiai ellátás helyzetéről és jövőéről 1990/1

Darnay Éva: Megalakult a "Dyslexiás gyermekekért" Egyesület. 1990/1

A művelődési miniszter válasza az MFFLT és a MAGYE levelére 1991/1

Ki lesz a gazda? Egy törvényjavaslat dokumentumai. 1991/1

Fehérné Kovács Zsuzsa: Kérdőív a logopédia helyzetéről és jövőjéről. 1992/1

Blisshírek. 1992/93

Az értelmi fogyatékosok beszédnevelésével foglalkozó logopédusok országos tanácskozásának állásfoglalása. 1994/1

Bagotai Györgyi: Ne szólj szám? 1994/1. (Hozzászólás Pataki 1994/1, 24-hez)

Id. Pataki László: Dr. Tóth Zoltán. 1994/2 (Hozzászólás Pataki 1994/1, 24-hez.

Pataki László: A MAGYE és az MFFLT III. közös kongresszusa elé. 1994/1

Pataki László: Tudósítás egy intenzív beszédgyógyító centrum alakulásáról. 1994/2

Alapítvány a Dadogókért. 1995/1-2

Hirschberg Jenő: Búcsú Frint Tibortól 1997/2-3

Gerebenné Várbíró Katalin, Feketéné Gacsó Mária: Logopédusok etikai kódexe 1998/2

Gordosné Szabó Anna: Vértes O. András emlékére 1998/1

Damó Eszter: Búcsú Meixner Ildikótól 2000/1

Innováció

Balázs Boglárka - Rosta Katalin: A Kempelen Farkas emlékérem története 1997/1

Fehér Éva: A Szent Rókus Kórházban alakult meg a MFFLT Neurofoniátriai szekciója 2000/3

Hajdú Tibor: Beszámolú az Európai Foniátriai Unió XXI. kongresszusáról 2000/1

Horváth Emília: Beszámoló a MFFLT 1996. évi konferenciájáról 1997/1

Horváth Emília: Hírlevél 1997/2-3

Horváth Emília: Hírlevél 1998/1

Horváth Emília: Hírlevél 1998/3

Horváth Emília: Hírlevél 1999/1-2

Horváth Emília: Hírlevél 2000/3

Kassai Ilona: Folyóiratunk a Beszédgyógyítás jövőjéről 1997/1

Kassai Ilona: Interjú Balás Eszterrel, a Kempelen Farkas emlékérem 1997. évi kitüntetettjével

Pataki László: Hogyan tovább gyógypedagógus képzés 2000/3

Stepper Magdolna: Beszámoló az IALP 24. Kongresszusáról 1998/3

A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2000. évi gyulai kongresszusának előadáskivonatai 2000/1-2

 

 


Ugrás az MFFLT-honlap nyitóoldalára.